โครงการศึกษาดูงาน อายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี่ที่ 1 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี่ที่ 1

แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

เดินทางศึกษาดูงาน อายิโนะโมะโต๊ะ

ในวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*