ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาแต่งกายชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ หอระชุมเฉลิมพพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ประกวดชุดในวรรณคดีไทย

รางวัลการแข่งขันประกวดชุดในวรรณคดีไทย

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ ๔๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ๓๐๐ บาท

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*