กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

1.การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ทีมละ 2 คน

2.การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ โลกในฝัน ทีมละ 3 คน 

3.การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลโดย Concept  ชุดจะต้องแสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อย

4.ชมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ปวช .1

5.ชมนิทรรศการเศรษฐกิจและสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

6.ร่วมสนุกกับซุ้มการทดลองวิทยาศาสตร์

หมายเหตุติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกสามัญสัมพันธ์

นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันในรายการที่ 1-4 ให้ลงชื่อได้ที่แผนกสามัญสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562ค่ะ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*