ได้จัดทำสรุปข่าวสารประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่องขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสโรชา บัวเงิน ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการประกวดการพูดในที่สาธารณะระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*