โครงการอบรมเขียนแผนฝึกอาชีพ

โครงการอบรมเขียนแผนฝึกอาชีพ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 23-24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องปประชุมราชพฤกษ์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*