โครงการสัมนาระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2/2562

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนนักศึกษา

ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

ช่วงเช้าผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เวลา 08.30-11.00น.

ช่วงบ่ายผู้ปกครอง ระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2เวลา13.00-15.30

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*