นายบัณฑิต ด่อนศรี

Category: คณะครูผู้สอน | Posted date: 2019-04-17 09:56:42 | Updated date: 2019-04-17 10:36:36 | Posted by: Thanapong


ข้าราชการครู


นายบัณฑิต ด่อนศรี

นายบัณฑิต  ด่อนศรี
ข้าราชการครู
ตำแหน่งหน้าที่
ข้อมูลการติตต่อ

 - หัวหน้างาน งานบุคลากร

 - ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

 

แผนกวิชา : เทคนิคพื้นฐาน

สังกัด วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

เบอร์โทร : 086-4495360