การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ปีการศึกษา 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ | Posted date: 2019-05-07 16:50:36 | Updated date: 2019-05-07 16:58:22 | Posted by: Thanapong


การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ปีการศึกษา 2562


การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ปีการศึกษา 2562


การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ปีการศึกษา 2562

DOWNLOAD